BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Dnia 17 grudnia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kwidzynie odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy.


Przedstawicieli Rady przywitała Przewodnicząca Elżbieta Krajewska. Zgodnie z zaproponowanym porządkiem posiedzenia, wręczono akt powołania na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kwidzynie dla Wiesławowi Wosiakowi – Wicestaroście kwidzyńskiemu. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Jerzy Bartnicki, przedstawił informacje o aktualnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kwidzyńskim. Ponadto zaopiniowano m.in. prowizorium Funduszu Pracy, kierunków szkoleń dla osób bezrobotnych oraz nowych kierunków kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na 2019 rok. Podczas posiedzenia przedstawiono informacje dotyczące, środków KFS dla powiatu kwidzyńskiego i priorytety ich wydatkowania w 2019 roku.

Powiatowa Rada Rynku pracy wybrała przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy. Spośród Powiatowej Rady Rynku Pracy zostały wybrane Elżbieta Krajewska oraz Jolanta Polej – Szymańska.

Przypomnijmy, że w skład Powiatowej Rady Rynku Pracy wchodzą: organizacje związkowe, organizacje pracodawców, społeczno-zawodowa organizacja rolników w tym związki zawodowe rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz samorządy. Do zadań Powiatowej Rady Rynku Pracy należy m.in. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie, opiniowanie opracowanych przez powiatowy urząd pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania, składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

Decydujmy Razem

decydujmy razem

 

Nieodpł. pomoc prawna

NPP