BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Dożynki Powiatowe odbyły się w Tychnowach. Każdego roku organizatorem święta plonów jest inna gmina. Gospodarzem dziewiętnastych dożynek powiatowych była gmina Kwidzyn.

15 czerwca odbyła się uroczystość 20-lecia powstania hospicjum św. Wojciecha, prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Chorych w Kwidzynie. Z ramienia Powiatu Kwidzyńskiego w uroczystości udział wzięli, Przewodniczący Rady Powiatu, Jerzy Śnieg oraz Starosta Kwidzyński, Jerzy Godzik.

Dnia 20 maja 2019 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjlanych nr 2 w Kwidzynie im. Marii Skłodowskiej- Curie, odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanego budynku szkoły w ramach projektu „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim – modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem" realizowanego w ramach Osi priorytetowej: 4. Kształcenie Zawodowe, Działanie 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.

Targi Edukacyjne i Targi Pracy odbyły się w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie. Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych oraz ostatnich klas gimnazjów mogli zapoznać się z bogatą ofertą szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kwidzyńskiego.

Samorządowcy powiatu kwidzyńskiego podpisali list intencyjny

W niedzielę 2 września odbyły się Dożynki Powiatowe, których gospodarzem było Miasto i Gmina Prabuty.

Honorowe Nagrody Przewodniczącego Rady Powiatu i Starosty Kwidzyńskiego przyznawane są od 2000 roku osobom fizycznym, organizacjom pozarządowym oraz instytucjom za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju powiatu oraz za praktyczne wdrażanie w życie idei samorządności.

15 grudnia w siedzibie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Górkach, gm. Kwidzyn, Jerzy Godzik, starosta kwidzyński wręczył nagrody za osiągnięcia w dziedzinach przedsiębiorczości oraz rynku pracy.

W historycznej auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów starosty kwidzyńskiego.

Mija 60 lat od powstania w Kwidzynie szkoły dla dzieci wymagających szczególnej opieki i uwagi – dzieci z niepełnosprawnością intelektualną bądź fizyczną, mających specjalne potrzeby edukacyjne.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

Decydujmy Razem

decydujmy razem

 

Nieodpł. pomoc prawna

NPP