BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Dnia 18 listopada 2016 r. w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie starosta Jerzy Godzik wręczył stypendia 99 uczniom i absolwentom szkół ponadgimnazjanych powiatu kwidzyńskiego za osiągnięcia w roku szkolnym 2015/2016.

Warunkiem uzyskania stypendium było uzyskanie średniej ocen co najmniej: 4,90 (licea ogólnokształcące), 4,75 (technika) lub 4,0 (zasadnicze szkoły zawodowe) z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, co najmniej bardzo dobrej oceny zachowania, oraz spełnienie co najmniej jednego dodatkowego kryterium określonego w regulaminie.

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej o zasięgu ogólnopolskim na szczeblu ogólnopolskim (centralnym) uzyskali stypendia nawet nie spełniając powyższych warunków.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

Decydujmy Razem

decydujmy razem

 

Nieodpł. pomoc prawna

NPP