BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

16 października w historycznej auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Podczas uroczystości wręczone zostały doroczne Nagrody Starosty Kwidzyńskiego za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczej i organizacyjnej. W uroczystości udział wzięli między innymi senator Leszek Czarnobaj, Jerzy Śnieg - przewodniczący rady powiatu kwidzyńskiego, Roman Bera - wiceburmistrz Kwidzyna, przedstawiciele związków zawodowych oraz pracodawców, współpracujących ze szkołami będącymi w gestii samorządu powiatowego. Uroczystość poprowadził Jarosław Golder, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Kwidzynie. Dla nauczyli zagrali młodzi muzycy z Państwowej Szkoły Muzycznej.

W trakcie uroczystości wręczono Medale Komisji Edukacji Narodowej czworgu nauczycieli: Jerzemu Grabowskiemu, Annie Pokrzeptowicz, Sylwii Smagowskiej-Żemojtel i Katarzynie Widz a nagrodę Pomorskiego Kuratora Oświaty otrzymała Edyta Wesołowska. Jerzy Godzik, starosta kwidzyński i Danuta Woronowicz z zarządu powiatu wręczyli listy gratulacyjne nauczycielom, którzy otrzymali stopień nauczyciela dyplomowanego: Jolancie Bryłce, Ewie Kwiatkowskiej, Iwonie Kruszyńskiej, Henrykowi Nowakowi, Anecie Michnicz, Katarzynie Opackiej, Natalii Velishchynskiej, Aleksandrze Serdackiej, Joannie Wicik, Sylwii Więckowskiej, Marcie Wojtczak, Małgorzacie Wołos i Beacie Wróblewicz.

Podczas uroczystości ślubowanie złożyli nauczyciele mianowani: Anna Badura i Katarzyna Marciniak. Nagrodę Starosty Kwidzyńskiego za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczej i organizacyjnej otrzymali: Mariola Bera, Andrzej Bożek, Tomasz Brodacki, Jolanta Bryłka, Aleksandra Czarnobaj, Henryk Czyżewski, Grzegorz Giersz, Mariola Jagiellak, Wiesław Kita, Maria Kochanowska, Emilia Krzemińska, Sławomir Kuczyński, Leokadia Kwiatek, Robert Majdziński, Marcin Ostrowski, Romana Pawelska-Sulot, Elżbieta Polakiewicz, Przemysław Prządka, Katarzyna Rudnik, Beata Szynkiewicz, Marek Taraszkiewicz, Alicja Tubaja, Edyta Wesołowska, Dariusz Wichowski, Sebastian Więckowski, Piotr Wiśniewski, Ewa Wojtaś-Śmiejkowska, Sławomir Zdral oraz Beata Sandomierska.

Podczas uroczystości podziękowano także pracodawcom, którzy aktywnie włączają się w kształcenie zawodowe uczniów szkół powiatowych oraz realizację projektu "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim - większa zatrudnialność uczniów".

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

Decydujmy Razem

decydujmy razem

 

Nieodpł. pomoc prawna

NPP