BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

VII edycja honorowych nagród oraz II edycja dorocznych nagród kulturalnych i sportowych

Laureaci VII edycji Honorowych Nagród Pprzewodniczącego Rady Powiatu oraz Starosty Kwidzyńskiego oraz II edycji Dorocznych Nagród Kulturalnych i Sportowych
Laureaci VII edycji Honorowych Nagród Pprzewodniczącego Rady Powiatu oraz Starosty Kwidzyńskiego oraz II edycji Dorocznych Nagród Kulturalnych i Sportowych{więcej}

Honorowe nagrody przewodniczącego Rady Powiatu oraz starosty kwidzyńskiego przyznano już po raz siódmy. Uroczystość odbyła się w salach kwidzyńskiego zamku. Tradycyjnie już, laureaci otrzymali statuetki orła św. Jana Ewangelisty, symbolu powiatu kwidzyńskiego. Dotychczas honorowymi nagrodami Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Starosty kwidzyńskiego wyróżniono 67 osób i instytucji. Nagrody wręczane są za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju powiatu i wcielanie w życie idei samorządności. Nagrody wręczyli Leszek Czarnobaj, starosta kwidzyński i Jerzy Godzik, przewodniczący rady Powiatu Kwidzyńskiego.

Honorowe Nagrody Przewodniczącego Rady Powiatu Kwidzyńskiego

Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna NSZZ Solidarność w Kwidzynie - nagroda za aktywny udział w budowie dialogu społecznego w powiecie kwidzyńskim, zaangażowanie w rozwiązywanie problemów społecznych, przyczynianie się do włączania środowisk pracowniczych w budowanie więzi lokalnych i instytucji społeczeństwa obywatelskiego, a także za zainspirowanie wielu instytucji i środowisk do wspólnej organizacji obchodów XXV rocznicy zawarcia Porozumień Sierpniowych. Nagrodę odebrał Zbigniew Koban, przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność w Kwidzynie.

Nagrodę odebrał Zbigniew Koban, przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność w Kwidzynie

Nagrodę odebrał Zbigniew Koban, przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność w Kwidzynie

Nagrodę odebrali Kazimierz Gorlewicz, prezes Fundacji

Nagrodę odebrali Kazimierz Gorlewicz, prezes Fundacji "Misericordia" i Bogdan Muchowski, Kierownik Warsztatu Terapii zajęciowej

Fundacja Misericordia - nagroda za wieloletnie działania na rzecz wspierania pomocy społecznej na terenie miasta Kwidzyna i powiatu kwidzyńskiego. Organizacja działa od 1992 roku. Prowadzi m.in. bezpłatną wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, organizuje imprezy integracyjne dla niepełnosprawnych oraz pomoc materialną dla osób potrzebujących. Od 2004 r. prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej w pozyskanym od powiatu kwidzyńskiego dworku w Górkach. Nagrodę odebrali Kazimierz Gorlewicz, prezes Fundacji "Misericordia" i Bogdan Muchowski, Kierownik Warsztatu Terapii zajęciowej.
Powiatowa Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych - nagroda za reprezentowanie wszystkich środowisk kombatanckich powiatu kwidzyńskiego. Powiatowa Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych działa od połowy 1999 r i była pierwszą radą na szczeblu powiatowym
w województwie pomorskim. Skupia przedstawicieli wszystkich organizacji kombatanckich i osób represjonowanych, wpisanych do rejestru stowarzyszeń, które zdeklarowały przystąpienie do Rady. Nagrodę odebrał Stanisław Sklepowicz, przewodniczący Powiatowej Rady Kombatantów
i Osób Represjonowanych.

Nagrodę odebrał Stanisław Sklepowicz, przewodniczący Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych

Nagrodę odebrał Stanisław Sklepowicz, przewodniczący Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych

Nagrodę odebrała Helena Paciorek, przewodnicząca Koła Ligi Kobiet Polskich przy Samorządzie Mieszkańców Śródmieście w Kwidzynie

Nagrodę odebrała Helena Paciorek, przewodnicząca Koła Ligi Kobiet Polskich przy Samorządzie Mieszkańców Śródmieście w Kwidzynie

Koło Ligi Kobiet Polskich przy Samorządzie Mieszkańców Śródmieście w Kwidzynie - nagroda za realizację inicjatywy wzajemnej pomocy, edukacji i integracji w środowisku kobiet miasta Kwidzyna, wolontariatu oraz działalności społecznej na rzecz miasta. Na szczególną uwagę zasługuje stała, comiesięczna organizacja prelekcji - pogadanek na temat zdrowia, ładu, porządku, bezpieczeństwa publicznego dla członkiń koła, praca w komisjach konkursowych "Ład i Porządek" oraz współpraca z kwidzyńską Strażą Miejską. Nagrodę odebrała Helena Paciorek, przewodnicząca Koła Ligi Kobiet Polskich przy Samorządzie Mieszkańców Śródmieście w Kwidzynie.

Honorowe Nagrody Starosty Kwidzyńskiego

Jerzy Rudnik, wieloletni Prezes
Oddziału Miejskiego PTTK w Kwidzynie.

Nagroda za wkład w rozwój kwidzyńskiego oddziału PTTK oraz propagowanie turystyki. W ciągu minionych lat był inicjatorem rejestracji i znakowania lokalnych szlaków turystycznych oraz organizatorem krajowych i międzynarodowych imprez turystycznych m.in. Centralnego Zlotu Turystów Kolarzy PTTK.

Jerzy Rudnik odbiera nagrodę z rąk Starosty Kwidzyńskiego Leszka Czarnobaja

Jerzy Rudnik odbiera nagrodę z rąk Starosty Kwidzyńskiego Leszka Czarnobaja

Nagrodę odebrali Jerzy Cieślak, prezes Warmińskich Zakładów Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Kwidzynie oraz Paweł Szataniak ? prezes firmy Pamapol SA ? głównego udziałowca WZPOW

Nagrodę odebrali Jerzy Cieślak, prezes Warmińskich Zakładów Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Kwidzynie oraz Paweł Szataniak ? prezes firmy Pamapol SA ? głównego udziałowca WZPOW

Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Kwidzynie. Nagroda za wkład w rozwój gospodarczy powiatu. Spółka systematycznie rozwija się, zwiększając produkcję i sprzedaż. Zakład  wdrożył systemy jakości HACCP oraz ISO 9001:2000. Stale zdobywa liczne wyróżnienia konsumenckie. Produkty WZPOW znane są w krajach Unii Europejskiej, Kanady, USA, Australii i bliskiego wschodu. Nagrodę odebrał Jerzy Cieślak, prezes Warmińskich Zakładów Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Kwidzynie oraz Paweł Szataniak ? prezes firmy Pamapol SA ? głównego udziałowca WZPOW.
Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie - za dynamiczny rozwój, wysoki poziom świadczonych usług, rozwijanie współpracy z samorządami działającymi na terenie powiatu kwidzyńskiego oraz zaangażowanie i wsparcie inicjatyw realizowanych na rzecz lokalnej społeczności. Wysoki poziom funkcjonowania PBS potwierdzają liczne wyróżnienia branżowe i konsumenckie. Nagrodę odebrali Mirosław Potulski, prezes Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie oraz Aleksander Zorena, przewodniczący Rady Nadzorczej.

Nagrodę odebrali Mirosław Potulski, prezes Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie oraz Aleksander Zorena, przewodniczący Rady Nadzorczej

Nagrodę odebrali Mirosław Potulski, prezes Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie oraz Aleksander Zorena, przewodniczący Rady Nadzorczej

Nagrodę odebrał Michał Kawczyński, prezes  Zarządu spółki

Nagrodę odebrał Michał Kawczyński, prezes  Zarządu spółki "Ziarn-Pol

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa i Handlu Zbożem "Ziarn-Pol"- nagroda za osiągane sukcesy i prężny rozwój w niełatwej dziedzinie, jakiej jest rolnictwo. Spółka działa od 1998 roku a jej udziałowcami są producenci zbóż i rzepaku z terenu Powiśla i Żuław. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że od dnia powstania firma zwiększa skup towarów, wdraża systemy jakości oraz sukcesywnie rozszerza zakres działalności. Nagrodę odebrał Michał Kawczyński, prezes Zarządu spółki "Ziarn-Pol".

Doroczna Nagroda Starosty Kwidzyńskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Ewa Nowogrodzka, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie - nagroda  za całokształt działalności w dziedzinie kultury, a przede wszystkim za działalność w zakresie kultury przyczyniającą się do rozwoju i promocji wsi polskiej poprzez kultywowanie i ochronę dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Na szczególne podkreślenie zasługuje profesjonalne przygotowanie w 2005 r. uroczystości obchodów

Ewa Nowogrodzka odbiera nagrodę z rąk Starosty Kwidzyńskiego Leszka Czarnobaja

Ewa Nowogrodzka odbiera nagrodę z rąk Starosty Kwidzyńskiego Leszka Czarnobaja

Adam Karaś odbiera nagrodę z rąk Starosty Kwidzyńskiego Leszka Czarnobaja i Wicestarosty Andrzeja Fortuny

Adam Karaś odbiera nagrodę z rąk Starosty Kwidzyńskiego Leszka Czarnobaja i Wicestarosty Andrzeja Fortuny

Adam Karaś - nagroda za wkład w popularyzację i rozwój teatru na terenie miasta Kwidzyna i powiatu kwidzyńskiego, m. in. poprzez pracę z młodzieżą, organizację eliminacji do Ogólnopolskich Konkursów Recytatorskich oraz Przeglądów Festiwali Teatrów Ulicznych. W 2005 r. z sukcesem podjął się przygotowania scenariusza i reżyserii programu artystycznego z okazji XXV rocznicy powstania NSZZ "Solidarność".
Andrzej Mularczyk - nagroda za wieloletni trud propagowanie kultury myśliwskiej. Był organizatorem i komisarzem prezentowanych w Muzeum Zamkowym w Kwidzynie wystaw o tematyce łowieckiej, inicjator i współorganizator Powiślańskiego Przeglądu Muzyki i Kultury Myśliwskiej im. Tomasza Bielawskiego. Dzięki jego pracy i zaangażowaniu impreza zyskuje coraz większą popularność i rangę, czego wyrazem jest stale zwiększająca się liczba i poziom artystyczny wykonawców. Andrzej Mularczyk zapowiedział, że w powiecie odbędzie się Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich "O róg Wojskiego". To największa tego typu impreza w Polsce.

Andrzej Mularczyk odbiera nagrodę z rąk Starosty Kwidzyńskiego Leszka Czarnobaja i Wicestarosty Andrzeja Fortuny

Andrzej Mularczyk odbiera nagrodę z rąk Starosty Kwidzyńskiego Leszka Czarnobaja i Wicestarosty Andrzeja Fortuny

Z powodu choroby o. Roman Zioła nie mógł odebrać nagrody

Z powodu choroby o. Roman Zioła nie mógł odebrać nagrody

O. Roman Zioła - Dyrektor Festiwalu "Kerygmat" - nagroda za zainicjowanie organizacji Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej "Kerygmat" - wydarzenia muzycznego, które od 1999 r. weszło do ogólnopolskiego kalendarza imprez muzycznych, propagując idee chrześcijańskie jako alternatywę wobec przemocy i nietolerancji oraz popularyzując Kwidzyn i powiat kwidzyński. Ojciec Roman Zioła, mimo iż od 2003 r. nie pełni już posługi w kwidzyńskiej parafii Św. Trójcy, nadal angażuje się w organizację "Kerygmatu", pełniąc funkcję dyrektora festiwalu. Z powodu choroby o. Roman Zioła nie mógł odebrać nagrody.

Doroczna Nagroda Starosty Kwidzyńskiego dla zawodnika, który osiągnął wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz zasłużonych trenerów i działaczy sportowych

Marian Wodzisławski - nagroda za wkład w popularyzację szachów wśród młodzieży oraz sukcesy trenerskie. Jest niestrudzonym propagatorem tej gry, prowadzi sekcję szachową Młodzieżowego Towarzystwa Sportowego mając po opieką około 30 wychowanków oraz organizuje liczne turnieje. Najbardziej utytułowanymi zawodnikami prowadzonymi przez Mariana Wodzisławskiego są Radosław Wojtaszek oraz Michał Szulc. W imieniu Pana Mariana nagrodę odebrał Roman Sobczyński ? prezes Sekcji Szachowej Młodzieżowego Towarzystwa Sportowego w Kwidzynie.

W imieniu Mariana Wodzisławskiego nagrodę odebrał Roman Sobczyński ? prezes Sekcji Szachowej Młodzieżowego Towarzystwa Sportowego w Kwidzynie

W imieniu Mariana Wodzisławskiego nagrodę odebrał Roman Sobczyński ? prezes Sekcji Szachowej Młodzieżowego Towarzystwa Sportowego w Kwidzynie

Nagrodę odebrał Jan Pukarowski, prezes Młodzieżowego Towarzystwa Sportowego

Nagrodę odebrał Jan Pukarowski, prezes Młodzieżowego Towarzystwa Sportowego "Basket" w Kwidzynie

Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe "Basket" w Kwidzynie - nagroda za popularyzację koszykówki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz osiągane sukcesy sportowe. Towarzystwo prowadzi system szkoleń, poczynając od uczniów szkół podstawowych, poprzez drużyny młodzików, kadetów, juniorów i juniorów starszych - łącznie pracując z ponad 200 młodymi ludźmi. Wśród sukcesów osiągniętych w 2005 r. są m.in. III miejsce w I lidze wywalczone przez drużynę seniorów oraz brązowy medal Mistrzostw Polski Juniorów Starszych. Nagrodę odebrał Jan Pukarowski, prezes Młodzieżowego Towarzystwa Sportowego "Basket" w Kwidzynie.
Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe w Kwidzynie - nagroda dla największej w powiecie organizacji pozarządowej, zajmującej się upowszechnianiem sportu za wysokie wyniki osiągane w ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach przez sekcje modelarstwa lotniczego i komicznego, szachową, piłki ręcznej, piłki siatkowej, tenisa stołowego, pływania i zapasów klasycznych. Wśród licznych osiągnięć z roku 2005 szczególne wyróżnienie zasługują: w piłce ręcznej - zdobycie mistrzostwa Polski w Pucharze Polski Młodziczek, III miejsca w Mistrzostwach Polski Juniorek Starszych, III miejsca w Pucharze Polski Młodzików dwóch także zajęcie dwóch pierwszych i trzeciego miejsca na Mistrzostwach Europy Modeli Kosmicznych Juniorów w rumuńskim Buzau. Nagrodę odebrał Wojciech Weryk, prezes Młodzieżowego Towarzystwa Sportowego w Kwidzynie.

Nagrodę odebrał Wojciech Weryk, prezes Młodzieżowego Towarzystwa Sportowego w Kwidzynie

Nagrodę odebrał Wojciech Weryk, prezes Młodzieżowego Towarzystwa Sportowego w Kwidzynie

Nagrodę odebrał Marian Frankowski, prezes Kwidzyńskiego Ośrodka Piłkarskiego Rodło

Nagrodę odebrał Marian Frankowski, prezes Kwidzyńskiego Ośrodka Piłkarskiego Rodło

Kwidzyński Ośrodek Piłkarski Rodło - za popularyzację piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży oraz sukcesy sportowe. Obecnie "Rodło" obejmuje zajęciami treningowymi ok. 200 dzieci i młodzieży. Rok 2005 jest rokiem wielu sukcesów KOP "Rodło": reprezentacja seniorów zajęła I miejsce w pomorskiej IV Lidze, drużyna juniorów starszych awansowała do grupy mistrzowskiej Makroregionu Pomorze, aż trzy drużyny roczników młodzieżowych zdobyły I miejsce w swoich ligach.  Nagrodę odebrał Marian Frankowski, prezes Kwidzyńskiego Ośrodka Piłkarskiego Rodło.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO

NPP

 

Geodezja

geodezja