Drukuj

W dniu 19 maja 2006 r. w Sali Audytoryjnej Kwidzyńskiego Centrum Kultury w Kwidzynie odbyły się konsultacje społeczne projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu województwa pomorskiego, samorządu powiatu kwidzyńskiego, organizacji pozarządowych, a także instytucji otoczenia biznesu oraz pracodawców z terenu naszego powiatu.  Celem konsultacji było zebranie opinii i propozycji na temat zapisów zawartych w w/w dokumencie. Zgłoszone opinie i propozycje zostaną wykorzystane do dalszych prac nad projektem Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Konferencja w Kwidzynie była jedną z osiemnastu organizowanych w województwie pomorskim.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu województwa pomorskiego, samorządu powiatu kwidzyńskiego, organizacji pozarządowych, a także instytucji otoczenia biznesu oraz pracodawców z terenu naszego powiatu.

Starosta Leszek Czarnobaj reprezentował samorząd powiatu kwidzyńskiego

Starosta Leszek Czarnobaj reprezentował samorząd powiatu kwidzyńskiego

W konsultacjach uczestniczył także Mirosław Górski ? Członek Zarządu Województwa Pomorskiego

W konsultacjach uczestniczył także Mirosław Górski ? Członek Zarządu Województwa Pomorskiego