BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Dnia 14 lutego 2004 r. w teatrze Miejskim w Kwidzynie odbyła się uroczystość wręczenia Honorowych Nagród Przewodniczącego Rady Powiatu Kwidzyńskiego i Starosty Kwidzyńskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Kwidzyńskiego i Starosta Kwidzyński juz po raz piąty przyznali nagrody osobom, które przyczyniły się swoim działaniem do rozwoju powiatu kwidzyńskiego oraz wdrażały w życie ideę samorządności. Przewodniczący Rady Powiatu przyznał pięć nagród. Starosta Kwidzyński wyróżnił sześć osób i instytucji.

Nagrody Przewodniczącego Rady Powiatu

Zdzisław Kosewski odbiera nagrodę z rąk Przewodniczącego Rady Powiatu Kwidzyńskiego Jerzego Godzika

Sołectwo Brachlewo otrzymało nagrodę za : aktywną działalność na rzecz społeczności lokalnej oraz wdrażanie idei samorządności w środowisku lokalnym, za realizowanie różnych form integracji społeczności lokalnej, wśród których na wyróżnienie zasługuje organizowany corocznie festyn rekreacyjno ? sportowy w Brachlewie. Sołtys Zdzisław Kosewski wspólnie z radą sołecką oraz innymi członkami wspólnoty dbają o organizację imprezy i pozyskują licznych sponsorów. Sołectwo Brachlewo było propagatorem i zwolennikiem idei powstania Zielonej Szkoły w Brachlewie, upatrując w tym szansę dla rozwoju wsi.  Od momentu rozpoczęcia działalnościprzez tę placówkę wielokrotnie włączało się w przedsięwzięcia realizowane przez Zieloną Szkołę na rzecz społeczności lokalnej, m.in. współorganizując w okresie ferii zimowych całodniowe zajęcia dla dzieci z okolicznych miejscowości. Sołectwo Brachlewo stanowi wzór dla innych małych społeczności, budujących własne ?małe ojczyzny?, oparte na idei samorządności i aktywności lokalnej.
Hm. Andrzej Pliszka - druh harcmistrz Andrzej Pliszka jest od 28 lat instruktorem harcerskim. W latach 1995 ? 2003 pełnił funkcję Komendanta Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Kwidzynie. Druh Andrzej przez wiele lat organizował pracę kwidzyńskiego hufca skupiającego i wychowującego 450 zuchów i harcerzy. Za sprawą druha Andrzeja sprawdziła się na naszym terenie metoda harcerska oparta na Obietnicy i Prawie Zucha, Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim, systemie stopni i sprawności. Działania podejmowane przez druha komendanta sprawiły, że członkowie kwidzyńskiego harcerstwa kierowani miłością do Boga, Ojczyzny i drugiego człowieka doskonalili się, pomagali innym, zawsze stawiali się tam, gdzie potrzebne było wsparcie, gdzie kultywowano polskie tradycje. Druh Andrzej był głównym inicjatorem i organizatorem imprez o zasięgu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim, takich jak: Harcerski Start, Złaz Andrzejkowy, Piszczała, Harcerska Akcja Zimowa i Letnia, Festiwal Piosenki ?Szałamaja?, czy Rajd ?Rodło?. Druh Komendant nie szczędził swych sił i czasu dla wszystkich, którzy zwracali się do niego o pomoc, wychowywał dzieci i młodzież oddziałując przykładem osobistym.

Hm. Andrzej Pliszka odbiera nagrodę z rąk Przewodniczącego 
Rady Powiatu Kwidzyńskiego Jerzego Godzika

Pani Krystyna Piłkowska otrzymała nagrodę z rąk Przewodniczącego 
Rady Powiatu Kwidzyńskiego Jerzego Godzika

Pani Krystyna Piłkowska otrzymała nagrodę  za : zainicjowanie i utworzenie w 1991 r. Koła Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Kwidzynie, świadczenie pomocy rodzinom dzieci niepełnosprawnych, a także podejmowanie szerokich działań w zakresie ich integracji ze środowiskiem. Pani Krystyna Piłkowska była organizatorką, wielu imprez okolicznościowych dla dzieci i ich rodzin, takich jak: Dzień Dziecka czy Mikołajki, a także wielu wycieczek, ognisk i dyskotek oraz współorganizatorką zajęć i zawodów sportowych dla osób niepełnosprawnych. Pani Krystyna Piłkowska od 1993 r. organizuje z ramienia Koła turnusy rehabilitacyjne. Dzięki działaniom Pani Krystyny od 1996 r. w pomieszczeniu Koła odbywają się zajęcia świetlicowe, a także uruchomiona została biblioteka. Od listopada 2000 r. Pani Krystyna Piłkowska wraz z rodziną prowadzi pogotowie rodzinne, podejmuje obowiązek pieczy i wychowywania każdego umieszczonego dziecka.
Phm. Marek Florek - Druh Marek Florek był drużynowym 67 Drużyny Harcerskiej ?Leśne Skrzaty? przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kwidzynie. Oprócz prowadzenia drużyny pełnił do 2003r. funkcję zastępcy Komendanta Hufca ZHP im. Kwidzyniaków w Kwidzynie. Druh Marek należy do osób, które oddały swoje serce, umiejętności i czas dzieciom niepełnosprawnym. 67 Drużyna Harcerska pod kierunkiem swego drużynowego była widoczna i bardzo aktywna we wszystkich działaniach podejmowanych przez Komendę Hufca im. Kwidzyniaków w Kwidzynie, wśród których wymienić można takie przedsięwzięcia, jak np. Harcerski Start, ?Szałamaja?, ?Piszczała?, ?Wieczór Kolęd i Pastorałek?, Harcerska Akcja Letnia, przekazywanie Betlejemskiego Światełka Pokoju, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, obchody rocznic i świąt państwowych. Druh Marek był inicjatorem i organizatorem imprez o zasięgu wojewódzkim, takich jak np. Rajd ?Rodło? dla drużyn Nieprzetartego Szlaku z Chorągwi Gdańskiej, a także licznych konkursów plastycznych. Przekazywał swoją wiedzę młodszym instruktorom i harcerzom na kursach i szkoleniach zastępowych, przybocznych i drużynowych. Wszelkie zadania wykonuje druh Marek społecznie w ramach służby instruktorskiej. Swoją pracą, zaangażowaniem, pomysłowością i oddaniem sprawom dzieci niepełnosprawnych może służyć za wzór dla innych.

Phm. Marek Florek odbiera nagrodę z rąk Przewodniczącego 
Rady Powiatu Kwidzyńskiego Jerzego Godzika

Dr hab. Krystyna Strzała prof. Wyższej Szkoły Zarządzania 
w Kwidzynie odbiera nagrodę z rąk Przewodniczącego 
Rady Powiatu Kwidzyńskiego Jerzego Godzika

Dr hab. Krystyna Strzała prof. Wyższej Szkoły Zarządzania w Kwidzynie ? za zainicjowanie i założenie pierwszej uczelni wyższej na terenie powiatu kwidzyńskiego -Wyższej Szkoły Zarządzania w Kwidzynie, za stworzenie programów kierunkowych i specjalności dla studentów licencjackich zgodnie z potrzebami edukacyjnymi, społecznymi i gospodarczymi powiatu kwidzyńskiego oraz programów dla studentów studiów podyplomowych, za propagowanie idei uniwersytetu otwartego, w tym organizację comiesięcznych spotkań naukowych, organizację konferencji i debat publicznych dotyczących rynku pracy i rozwoju gospodarczego w kontekście integracji z UE oraz współorganizację konferencji Gdańskiej Akademii Bankowej nt. Bankowości spółdzielczej w powiecie. Pani Krystyna Strzała kreowała i animowała działalność Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Zarządzania, w tym dotyczącej corocznych obchodów juwenaliów integrujących młodzieżowe środowiska maturzystów i studentów pod nazwą Quidynalia. Pani Krystyna Strzała aktywnie wspierała proces integracji młodych kadr menedżerskich powiatu kwidzyńskiego w ramach inicjatyw Stowarzyszenia Stowarzyszenia Absolwentów II LO ?Mała Ojczyzna Kwidzyńska?.

Nagrody Starosty Kwidzyńskiego

Pan Stanisław Żyrek otrzymał nagrodę  za całokształt twórczości ludowej oraz promocję powiatu kwidzyńskiego w kraju i za granicą. Pan Stanisław Żyrek rzeźbi od 1969 roku, a więc od 35 lat. W swych rzeźbach oddaje przede wszystkim postacie, życie ludzkie i trud pracy. Fascynuje go bogata osobowość chłopska. Poza tematyką wiejską skłania się również ku rzeźbie sakralnej. Jedną z takich rzeźb otrzymał Jan Paweł II. W swych pracach nawiązuje także do historii Polski i postaci dziejowych. Jego dzieła można podziwiać w muzeach: w Kwidzynie, Malborku, Toruniu, Olsztynie, Olsztynku, Warszawie, Krakowie i w wielu instytucjach, w tym m. in. Domu Dziecka w Elblągu, Centrum Zdrowia Dziecka, a także poza granicami kraju: m. in. we Francji, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Danii, Belgii. Za swoje prace Pan Stanisław zdobył niezliczoną ilość nagród w konkursach i plenerach rzeźbiarskich, w tym w 1997 roku został wyróżniony przez ministra kultury i sztuki odznaką Zasłużonego Działacza Kultury, a w minionym roku Zarząd i Rada Programowa Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych przyznały mu medal ?Za zasługi dla twórczości ludowej? natomiast za całokształt twórczości ludowej został uhonorowany odznaczeniem państwowym przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.

 

Starosta Leszek Czarnobaj wręcza statułetkę   pani Stanisławie Sampławskiej, która odbiera nagrodę w imieniu pana Stanisława Żyrka

Starosta Leszek Czarnobaj wręcza nagrodę dla 
Towarzystwa Muzyki Rozrywkowej "Big Juniors Band",
 nagrodę odbiera pan Eugeniusz Kiziński, prezes Towarzystwa

Towarzystwo Muzyki Rozrywkowej ?Big Juniors Band?, w ramach którego działają zespoły ?Combo Juniors Band? i ?Dixiland? otrzymało nagrodę za prowadzenie działalności, która w znaczący sposób wpłynęła na rozwój oraz zainteresowanie muzyką rozrywkową w powiecie kwidzyńskim. Z inicjatywy członków Towarzystwa odbyło się szereg koncertów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu kwidzyńskiego. Towarzystwo aktywnie propagowało muzykę rozrywkową prezentując instrumenty dęte wśród dzieci i młodzieży środowisk wiejskich. Na stałe do kwidzyńskiego repertuaru muzycznego wpisały się koncerty pod nazwą ?Wieczory Muzyki Rozrywkowej i Jazzowej?, cieszące się niesłabnącą popularnością wśród publiczności. Konsekwencją działań członków Towarzystwa w dążeniu do podkreślenia kultury muzycznej miasta Kwidzyna i powiatu kwidzyńskiego na niwie ogólnopolskiej i międzynarodowej był udział zespołu Combo Junior?s Band w 1998 r. w prestiżowym, międzynarodowym festiwalu Old Jazz Meeting Złota Tarka, a także nagranie dwóch płyt CD - pierwszej z muzyką instrumentalną pt. ?Moon River? oraz drugą w 2001 r. z okazji 5-lecia Zespołu pt. ?Grand Cofe?. Towarzystwo współpracuje z centrami kultury w Gdańsku i Płocku, dzięki czemu młodzi muzycy mają kontakt z profesjonalnym światem muzyki, doskonaląc swój warsztat artystyczny. Towarzystwo Muzyki Rozrywkowej ?Big Juniors Band? od wielu lat, dzięki oprawie muzycznej, uświetnia imprezy i uroczystości ważne dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego.
Zakład Usług Mieszkaniowych sp. z o. o. w Kwidzynie - jest przykładem udanej pracowniczej prywatyzacji zakładu komunalnego. W ciągu pięciu lat istnienia, spółka nie tylko utrzymała dotychczasowe zatrudnienie, ale zwiększyła je o ponad 20% (z 31 do 38 pracowników) na co pozwolił stale powiększający się zasób nieruchomości korzystających z jej usług. Prowadząc działalność, spółka zawsze wykazywała bardzo dużą dbałość o jakość usług czego najlepszym przykładem jest uzyskanie w roku 2003 certyfikatu systemu jakości ISO 9001:2001 obejmującego zarządzanie  i administrowanie nieruchomościami. Zakład Usług Mieszkaniowych jest jedyną firmą w kraju zarządzającą zarówno mieniem komunalnym, jak i prywatnym, która taki certyfikat uzyskała. Spółka w ramach swoich możliwości prowadziła działalność charytatywną, m.in. poprzez utworzoną przy niej fundację pod nazwą ?Pomocny remont?, której jest głównym fundatorem. Zadaniem fundacji jest poprawa warunków mieszkaniowych rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Starosta Leszek Czarnobaj wręcza nagrodę dla Zakładu Usług Mieszkaniowych sp. z.o.o , w imieniu ZUM nagrodę 
odbiera prezes, Michał Leszczyński

Starosta Leszek Czarnobaj wręcza nagrodę 
 panu Henrykowi  Michalikowi

Pan Henryk Michalik otrzymał nagrodę  za współinicjatywę reaktywowania działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Kwidzyńskiej i kierowanie pracami Towarzystwa przez 5 lat ostatniej kadencji, inicjowanie, wydawanie i pełnienie funkcji przewodniczącego Komitetu Redakcyjnego 11 numerów pcriodyka ?Zeszyty Kwidzyńskie?, przybliżającego mieszkańcom miasta i powiatu kwidzyńskiego przeszłość naszej Małej Ojczyzny, a także autorstwo i opracowanie licznych artykułów tam zamieszczonych. Pan Henryk Michalik był organizatorem konkursów historycznych o zasięgu międzywojewódzkim dla szkół ponadgimnazjalnych na temat ?Powiśle i Kwidzyn w okresie miedzywojennym? i dla gimnazjów na temat ?Dzieje Kwidzyna?. Dzięki zainteresowaniu oraz ogromnemu zaangażowaniu Pana Henryka Michalika możliwym stało się przybliżenie mieszkańcom mało znanych kart przeszłości naszej ziemi dotyczących mennonitów i ich wkładu w zagospodarowanie Powiśla oraz odkrywanie i ocalenie pozostałych po nich pamiątek, a zwłaszcza cmentarzy. Pan Henryk Michalik włączył się również aktywnie w działania na rzecz propagowania turystyki wśród młodzieży oraz organizacji rajdów, wycieczek, biwaków po regionie i kraju.
Pan Mariusz Schaefer - jest jednym z najaktywniejszych szkoleniowców i działaczy sportowych w powiecie kwidzyńskim. Od wielu lat wykazuje duże zaangażowanie na rzecz rozwoju i popularyzacji tenisa stołowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Pan Mariusz Schaefer był organizatorem i współorganizatorem wielu imprez o zasięgu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim: tj. Grand Prix ? szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu kwidzyńskiego, mistrzostw województwa pomorskiego w kategoriach wiekowych: młodzik, kadet, junior, XX mistrzostw Polski ? Szkolnego Związku Sportowego oraz meczu Euroligi ? Polska ? Rosja. Podopieczni pana Mariusza odnoszą znaczące sukcesy o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim. Pan Mariusz Schaefer aktywnie udziela się jako działacz pełniąc liczne funkcje społeczne, m. in. przewodniczącego komisji rewizyjnej Wojewódzkiego Pomorskiego Związku Tenisa Stołowego w Gdańsku oraz przewodniczącego wydziału gier i ewidencji rozgrywek II ligi kobiet i mężczyzn.

Starosta Leszek Czarnobaj wręcza nagrodę
panu  Mariuszowi Schaeferowi

Starosta Leszek Czarnobaj wręcza nagrodę 
pani Magdalenie Rzemek

Pani Magdalena Rzemek - w latach 1999-2003 była wokalistką kwidzyńskiego zespołu muzycznego ?Combo Juniors Band?. Występując wraz z zespołem niejednokrotnie uświetniała imprezy i uroczystości powiatowe. W 1998 r. zdobyła Grand Prix otwartego festiwalu w Sopocie. W 2001 r. wraz z zespołem ?Combo Juniors Band? nagrała płytę pt. ?Grand Cafe?. Jako uparta amatorka, zawsze marząca o wielkiej scenie, wystąpiła w programach muzycznych: ?Idol? i ?Szansa na sukces?. Występ w ?Szansie na sukces? zaowocował zajęciem pierwszego miejsca za wykonanie utworu ?Crazy it?s my life? oraz występem w Sali Kongresowej. Dzięki talentowi, uporowi i konsekwencji Pani Magda w 2003 r. zadebiutowała na polskiej scenie muzycznej jako jedna z dwóch wokalistek znanego zespołu ?Brathanki?.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO

NPP

 

Geodezja

geodezja