Drukuj

Dnia 22 marca 2004 r. w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie odbyła się konferencja prasowa z udziałem Dariusza Skowrońskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i pełnomocnika Rządu do Spraw Budowy Dróg Krajowych i Autostrad.

Poświęcona została budowie mostu przez Wisłę w okolicy Kwidzyna oraz budowie autostrady A1. W konferencji wzięli udział : wojewoda pomorski, Jan Ryszard Kurylczyk; wicemarszałek województwa pomorskiego, Marek Biernacki; starosta kwidzyński, Leszek Czarnobaj i burmistrz Kwidzyna Andrzej Krzysztofiak.

Dariusz Skowroński,
podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i
pełnomocnik Rządu do Spraw Budowy Dróg Krajowych i Autostrad
(pierwszy od lewej); 
 Jan Ryszard Kurylczyk, wojewoda pomorski;
Marek Biernacki, wicemarszałek województwa pomorskiego 
i Andrzej Krzysztofiak, burmistrz miasta Kwidzyna

Starosta Leszek Czarnobaj (pierwszy od lewej);
 minister, Dariusz Skowroński;
Jan Ryszard Kurylczyk, wojewoda pomorski.