BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Złożeniem wiązanek kwiatów i zapaleniem zniczy przy Pomniku Nieznanego Żołnierza przy ulicy Warszawskiej w Kwidzynie rozpoczęły się obchody 86. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W uroczystościach udział wziął między innymi starosta kwidzyński Leszek Czarnobaj.

Rozpoczęcie obchodów 86. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości przy Pomniku Nieznanego Żołnierza W uroczystości udział wzięli m.in. (od lewej): członek zarządu - Justyna Kozłowska, wiceprzewodniczęcy rady powiatu - Leszek Wiśniewski, starosta kwidzyński - Leszek Czarnobaj oraz przewodniczący rady powiatu - Jerzy Godzik
Rozpoczęcie obchodów 86. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości przy Pomniku Nieznanego Żołnierza W uroczystości udział wzięli m.in. (od lewej): członek zarządu - Justyna Kozłowska, wiceprzewodniczęcy rady powiatu - Leszek Wiśniewski, starosta kwidzyński - Leszek Czarnobaj oraz przewodniczący rady powiatu - Jerzy Godzik

Rocznicę uczcili radni powiatu, przedstawiciele organizacji społecznych i politycznych, kombatanci oraz delegacje szkół i jednostek powiatowych.

Radni Jerzy Śnieg i Ryszard Szczukowski podczas składania wieńców przed Pomnikiem Nieznanego Żołnierza Przedstawiciele organizacji kombatanckich składają kwiaty

Radni Jerzy Śnieg i Ryszard Szczukowski podczas
składania wieńców przed Pomnikiem Nieznanego Żołnierza

Przedstawiciele organizacji kombatanckich składają kwiaty
Delegacja szkół w drodze pod Pomnik Nieznanego Żołnierza
Delegacja szkół w drodze pod Pomnik Nieznanego Żołnierza

Spod Pomnika Nieznanego Żołnierza uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zapalono znicze i złożono wieńce, a uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 wygłosili okolicznościowy odczyt.

Przemarsz uczestników uroczystości wraz z orkiestrą spod Pomnika Nieznanego Żołnierza pod Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego Przemarsz uczestników uroczystości wraz z orkiestrą spod Pomnika Nieznanego Żołnierza pod Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego
Przemarsz uczestników uroczystości wraz z orkiestrą spod Pomnika Nieznanego Żołnierza pod Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przed Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego zapalono znicze, złożono wieńce oraz wygłoszono okolicznościowy odczyt

Przed Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego zapalono znicze, złożono wieńce oraz wygłoszono okolicznościowy odczyt

O godz. 11.30 odprawiono w Katedrze p.w. Św. Jana Ewangelisty uroczystą mszę świętą w intencji ojczyzny, na której poświęcono sztandar Rady Powiatu Kwidzyńskiego.

Uroczysta msza święta w intencji ojczyzny,  odprawiana w Katedrze p.w. Św. Jana Ewangelisty Przedstawiciele fundatorów sztandaru rady powiatu przystępują do jego poświęcenia
Uroczysta msza święta w intencji ojczyzny, 
odprawiana w Katedrze p.w. Św. Jana Ewangelisty
Przedstawiciele fundatorów sztandaru
rady powiatu przystępują do jego poświęcenia

Tradycyjnie radni samorządów powiatu kwidzyńskiego spotkali się w Teatrze Miejskim na uroczystej sesji, 
w trakcie której odbyła się ceremonia wręczenia sztandaru Rady Powiatu Kwidzyńskiego. Sesję uświetnił odczyt prof. Józefa Borzyszkowskiego z Uniwersytetu Gdańskiego.


Rozpoczęcie uroczystej sesji rady powiatu w Teatrze Miejskim

Rozpoczęcie uroczystej sesji rady powiatu w Teatrze Miejskim

Wbijanie pamiątkowych gwoździ w drzewiec sztandaru przez fundatorów, (od lewej) radny powiatu kwidzyńskiego - Andrzej Zwolak oraz dyrektor wydziału - Ryszard Mówiński Po wbiciu gwożdzia w drzewiec sztandaru, każdy ze sponsorów otrzymał pisemne podziękowanie od przewodniczącego rady powiatu i dokonał okolicznościowego wpisu do kroniki powiatu (na zdjęciu radny Antoni Barganowski)
Wbijanie pamiątkowych gwoździ w drzewiec sztandaru przez fundatorów, (od lewej) radny powiatu kwidzyńskiego - Andrzej Zwolak oraz dyrektor wydziału - Ryszard Mówiński Po wbiciu gwożdzia w drzewiec sztandaru, każdy ze sponsorów otrzymał pisemne podziękowanie od przewodniczącego rady powiatu i dokonał okolicznościowego wpisu do kroniki powiatu (na zdjęciu radny Antoni Barganowski)
Chwila przed przekazaniem sztandaru przez radnego Bogusława Gajdamowicza przewodniczącemu rady powiatu Jerzemu Godzikowi Odebranie sztandaru i przejęcie prowadzenia uroczystości przez przewodniczącego rady powiatu Jerzego Godzika
Chwila przed przekazaniem sztandaru przez radnego Bogusława Gajdamowicza przewodniczącemu rady powiatu Jerzemu Godzikowi Odebranie sztandaru i przejęcie prowadzenia uroczystości przez przewodniczącego rady powiatu Jerzego Godzika
Poczty sztandarowe podczas ślubowania na sztandar rady powiatu, w składzie: P. Gajcy (chorąży), W. Łach i A. Wilary (przyboczni) oraz B. Dubik (chorąży rezerwowy), S. Rogala i R. Holiński (przyboczni rezerwowi) Poczet sztandarowy po ślubowaniu i przyjęciu sztandaru,  w składzie: P. Gajcy (chorąży), W. Łach i A. Wilary (przyboczni)
Poczty sztandarowe podczas ślubowania na sztandar rady powiatu, w składzie: P. Gajcy (chorąży), W. Łach i A. Wilary (przyboczni) oraz B. Dubik (chorąży rezerwowy), S. Rogala i R. Holiński (przyboczni rezerwowi) Poczet sztandarowy po ślubowaniu i przyjęciu sztandaru,  w składzie: P. Gajcy (chorąży), W. Łach i A. Wilary (przyboczni)
prof. Józef Borzyszkowski z Uniwersytetu Gdańskiego podczas wygłaszania okolicznościowego referatu
prof. Józef Borzyszkowski z Uniwersytetu Gdańskiego podczas wygłaszania okolicznościowego referatu

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO

NPP

 

Geodezja

geodezja