Drukuj

16 listopada 2004 roku została otwarta kotłownia ekologiczna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Barcicach na terenie gminy Ryjewo.

W uroczystości wziął udział między innymi Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego ze starostą Leszkiem Czarnobajem na czele, przedstawiciele wykonawcy i inspektorzy nadzorujący budowę. Jest to pierwsza w powiecie kotłownia, która wykorzystuje wiklinę jako surowiec energetyczny.

Koszt budowy wyniósł blisko 500 tysięcy zł. Kotłownia może wykorzystywać także odpady drzewne. Wyposażona została również w niewielki olejowy kocioł, który może być stosowany w okresie letnim do ogrzewania ciepłej wody. Budowa kotłowni to efekt realizacji powiatowego programu ?Biomasa jako alternatywne źródło energii". Inwestycja została sfinansowana ze środków Powiatowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Kontraktu Wojewódzkiego oraz funduszy pozyskanych przez Stowarzyszenie ?Eko-Inicjatywa" w Kwidzynie. Kolejna kotłownia ekologiczna powstanie w Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach Uroczyste przecięcie wstęgi przez starostę kwidzyńskiego - Leszka Czarnobaja
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach Uroczyste przecięcie wstęgi przez starostę kwidzyńskiego - Leszka Czarnobaja
Goście zwiedzający kotłownie w Barcicach, od lewej: Ewa Romanow (Stowarzyszenie Nowoczesny kocioł ekologiczny z barickiej kotłowni
Goście zwiedzający kotłownie w Barcicach, od lewej: Ewa Romanow (Stowarzyszenie "Eko-Inicjatywa"), radny Bogusław Gajdamowicz, starosta kwidzyński Leszek Czarnobaj, inspektor nadzoru - Bolesław Winnicki, dyrektor SOSW - Jerzy Biesek oraz wicestarosta kwidzyński Andrzej Fortuna Nowoczesny kocioł ekologiczny z barickiej kotłowni