Drukuj

Do Starostwa Powiatowego w Kwidzynie dotarła z Urzędu Marszałkowskiego kolejna, pomyślna wiadomość dotycząca wniosków zgłoszonych do dofinansowania unijnego w ramach programu ZPORR.

Po ?Małej Obwodnicy, etap III? kolejne dwa wnioski Starostwa: projekty modernizacji dwóch dróg powiatowych: Pierzchowice - Kwidzyn i Krzykosy - Zebrdowo zostały pozytywnie ocenione przez Panel Ekspertów, co oznacza, że pokonały drugi, trudny etap oceny projektów i zostały przekazane pod obrady Pomorskiego Komitetu Sterującego.

Informacja ta nie jest jeszcze powodem do pełnego zadowolenia, ale przysparza dumy Starostwu i przede wszystkim do dużej satysfakcji członkom zespołu, który przygotował wszystkie trzy projekty (również ?Małej obwodnicy?). W skład zespołu wchodzą pracownicy Starostwa: Jan Homa, Karol Czyżewski, Wojciech Łach, Bogdan Dubik, Małgorzata Wodejko i Ewa Bejgrowicz. Pozytywne oceny formalne i merytoryczne tych wniosków oznaczają, że projekty zostały bardzo dobrze przygotowane z punktu widzenia ich zgodności z zasadami unijnymi, racjonalności ekonomicznej i zaproponowanych rozwiązań technicznych.

Opracowanie: 
Małgorzata Wodejko
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie