Drukuj

Delegacja Starostwa Powiatowego w Kwidzynie przebywała w dniach 13-14 grudnia, na zaproszenie starosty powiatu Osterholz, w niemieckim powiecie Osterholz położonym w Dolnej Saksonii.

Delegacja miała charakter oficjalny i była rewizytą odwiedzin delegacji niemieckiej z powiatu Osterholz w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie w dniach 15-16 października br.

Podczas wizyty starosta powiatu kwidzyńskiego, Leszek Czarnobaj, uzyskał zapewnienie ze strony swojego odpowiednika w powiecie Osterholz, Hansa-Dietricha von Friedrichsa, przystąpienia do współpracy z powiatem kwidzyńskim. Oba powiaty są do siebie podobne pod względem struktury i innych uwarunkowań. Ponadto, podczas przeprowadzonych rozmów wstępnych zidentyfikowano wiele wspólnych obszarów do potencjalnej współpracy.

Obie strony deklarują też chęć wspólnego ubiegania się o środki unijne w ramach istniejących możliwości. Pierwsza, konkretna próba w tym obszarze została już podjęta w ramach programu unijnego Interreg III B, w ramach którego przygotowywany jest wspólny projekt.

Opracowanie:
Małgorzata Wodejko, SU, 2004-12-20