Powiat Kwidzyński podaje do publicznej wiadomości, iż w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w dniu 23.02.2018 r. o godz. 13.00  w sali nr 111  w budynku Starostwa Powiatowego w Kwidzynie sprzedaje w drodze licytacji publicznej n/w pojazd:

Motocykl marki ROMET MOTORS A2 ZK125, rok bud. – 2015
Cena oszacowania: 2.700,00 zł.
Cena wywołania: 2.025,00 zł.

  1. Wyżej wymieniony pojazd można oglądać  na parkingu strzeżonym V6 S.C. Przemysław Woźniak, Sławomir Kowalski w Baldramie nr 9c w dniu 23.02.2018 r.  w godz. 9.00 – 12.00.
  2. W licytacji mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne lub osoby nieposiadające osobowości prawnej.
  3. Powiat Kwidzyński nie bierze odpowiedzialności za wady techniczne oraz wady prawne licytowanych pojazdów.
  4. Powiat Kwidzyński nie posiada kluczyków do pojazdów stanowiących przedmiot licytacji.
  5. Pojazdy stanowiące przedmiot licytacji nie podlegają reklamacji z tytułu rękojmi.
  6. Przebieg licytacji oraz wymogi związane z wzięciem udziału w licytacji określa regulamin licytacji wraz załącznikami.
  7. Dokumenty, o których mowa w pkt. 6 dostępne są do wglądu w Wydziale Komunikacji i Bezpieczeństwa Obywateli i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kwidzynie oraz na stronie internetowej powiatkwidzynski.pl
  8. Informacji o licytacji udziela się pod numerem  55 654 50 58.

Załączniki

1. Regulamin licytacji

 

Starosta Kwidzyński

Jerzy Godzik

 

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

Decydujmy Razem

decydujmy razem

 

Nieodpł. pomoc prawna

NPP