W dniu 14.12.2009 r. Rada Powiatu Kwidzyńskiego podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia zmian do Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego.

Proces konsultacji społecznych w zakresie wprowadzenia zmian do Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego w 2009 roku rozpoczął się w styczniu tego roku. Proces trwał do 24.11.2009 r. do debaty strategicznej ? w czasie trwania tego okresu, każdy mógł przedstawić konkretne propozycje. W czasie debaty usystematyzowano i przedstawiono dotychczas zgłoszone propozycje zmian, jak również istniała możliwość zgłoszenia nowych propozycji. Zakres zmian dotyczy aktualizacji poszczególnych części dokumentu, tj. stan obecny, analiza SWOT, priorytety, cele strategiczne, kierunki działania oraz wdrażanie i monitoring strategii. Powyższe zmiany wprowadzane okresowo mają na celu dostosowanie Strategii do aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej powiatu kwidzyńskiego. Zmiany zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zarząd Powiatu i Komisje Rady Powiatu.

Zaktualizowana Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego w 2009 roku

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

Unia Europejska

unia europejska

 

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

ZPP

zpp

 

Decydujmy Razem

decydujmy razem