Drukuj

W dniu 30.06.2014 r. Rada Powiatu Kwidzyńskiego przyjęła sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego za 2013 r. W dokumencie przedstawiono realizację zadań w poszczególnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego powiatu kwidzyńskiego w 2013 r.

Zgodnie z zapisami dotyczącymi monitorowania Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego ocena realizacji dokumentu dokonywana jest przez Radę Powiatu każdego roku na sesji absolutoryjnej.