Przebudowa drogi powiatowej nr 3209G etap III, odc. od 7+450 do 10+200

flaga i godlo

Zadanie jest dofinansowane z państwowych funduszy celowych.

Nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Kwota dofinansowania wyniosła 1 190 280,00 zł, a całkowita wartość inwestycji 2 380 560,13 zł.

Podstawowym celem przebudowy odcinka drogi powiatowej jest poprawienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz przepustowości skrzyżowań.

W ramach przedsięwzięcia wykonano:

  • wzmocnienie nawierzchni do 100 kN/oś z możliwością wzmocnienia do 115 kN/oś poprzez dobudowę górnych warstwa nawierzchni,
  • poprawę parametrów geometrycznych drogi poprzez korektę łuków poziomych oraz skrzyżowania,
  • budowę chodnika, 2 zatok autobusowych i 6 peronów dla pasażerów komunikacji zbiorowej,
  • poprawę geometrii istniejących zjazdów oraz budowa nowych,
  • budowę i przebudowę odwodnienia drogi,
  • budowę/ przebudowę obiektów inżynierskich: przepustu pod drogą i przepustów pod zjazdami,
  • zagospodarowanie zieleni,

Po wymianie nawierzchni zostanie wykonane brakujące oznakowanie poziome, co także wpłynie na bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Termin realizacji robót budowlanych zadania: lipiec – listopad 2021 r.

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

POMOC PRAWNA

NPP

 

Geodezja

geodezja