Drukuj

Przebudowa drogi powiatowej nr 3209G etap III, odc. od 7+450 do 10+200

flaga i godlo

Zadanie jest dofinansowane z państwowych funduszy celowych.

Nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Kwota dofinansowania wyniosła 1 190 280,00 zł, a całkowita wartość inwestycji 2 380 560,13 zł.

Podstawowym celem przebudowy odcinka drogi powiatowej jest poprawienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz przepustowości skrzyżowań.

W ramach przedsięwzięcia wykonano:

Po wymianie nawierzchni zostanie wykonane brakujące oznakowanie poziome, co także wpłynie na bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Termin realizacji robót budowlanych zadania: lipiec – listopad 2021 r.