Zarządzanie Kryzysowe i Sprawy Obywatelskie

Zadania  z zakresu bezpieczeństwa obywateli i zarządzania kryzysowego realizuje się poprzez:

  • prowadzenie zadań związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym
  • zwalczanie klęsk żywiołowych wprowadzonych Rozporządzeniem Rady Ministrów
  • bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu
  • ochrona ludności przed zagrożeniami czasu wojny i pokoju poprzez powiatowy system wykrywania zagrożeń i alarmowania ludności
  • wydawanie zezwoleń (decyzji) na sprowadzenie zwłok, szczątków z obcego państwa w przypadku, gdy zwłoki lub szczątki będą pochowane na terenie powiatu kwidzyńskiego.
  • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
  • współpracą z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami,

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

  1. W zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, zarządzania kryzysowego oraz współpracy z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami:
    1. zapewnienie obsługi administracyjno-biurowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, w tym dokumentowanie jej prac
    2. wnioskowanie do Starosty w sprawach funkcjonowania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
    3. organizację oraz przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu kwidzyńskiego
    4. zapewnienie obsługi Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
    5. przygotowywanie propozycji działań związanych z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu

 

 

Z poważaniem,

Dyrektor Wydziału

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO

NPP

 

Geodezja

geodezja