Drukuj

W związku z rekrutacją uczniów na rok szkolny 2019/2020 do projektu "Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński" realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2. Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego, Działania 3.2. Edukacja ogólna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, przeprowadzono procedurę Testu Uzdolnień Kierunkowych w II terminach a także prezentacje projektów.

W dniu 09.10.2019 wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie oraz powiatu kwidzyńskiego.