Drukuj

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia na: dostawę pomocy dydaktycznych, na rzecz realizacji projektu „Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.