Drukuj

W sobotę, 20 listopada odbyła się V Pomorska Uczniowska Konferencja Naukowa „Zdolni z Pomorza” pod hasłem „Niewidzialny świat wirusów i bakterii”.

 

Poniżej znajdują się linki dostępu do:

- rozpoczęcia i wykładu inauguracyjnego:

https://pbw523.clickmeeting.com/v-pomorska-uczniowska-konferencja-naukowa-zdolni-z-pomorza-?_ga=2.194831853.1928647956.1637135457-1966512489.1637135457

HASŁO: 5pukn

- sesja panelowa nauki ścisłe:

https://pbw523.clickmeeting.com/v-pomorska-uczniowska-konferencja-naukowa-zdolni-z-pomorza-panel-nauki-scisle?_ga=2.265734223.1928647956.1637135457-1966512489.1637135457

HASŁO: 5pukn3

- sesja panelowa nauki humanistyczne:

https://pbw523.clickmeeting.com/v-pomorska-uczniowska-konferencja-naukowa-zdolni-z-pomorza-panel-nauki-humanistyczne?_ga=2.169200993.1928647956.1637135457-1966512489.1637135457

HASŁO: 5pukn5

- sesja panelowa chemia:

https://pbw523.clickmeeting.com/v-pomorska-uczniowska-konferencja-naukowa-zdolni-z-pomorza-panel-chemia?_ga=2.199740526.1928647956.1637135457-1966512489.1637135457

HASŁO: 5pukn7

- sesja panelowa biologia:

https://pbw523.clickmeeting.com/v-pomorska-uczniowska-konferencja-naukowa-zdolni-z-pomorza-panel-biologia?_ga=2.169249249.1928647956.1637135457-1966512489.1637135457

HASŁO: 5pukn1

Szczegółowy program oraz książeczka abstraktów.