Drukuj

Matura w powiecie kwidzyńskim lepiej niż średnia w kraju i województwie !!! Abiturienci z powiatu kwidzyńskiego już kolejny rok z rzędu znaleźli się w czołówce województwa pomorskiego.

W tym roku zdawalność egzaminu maturalnego maturzystów naszego powiatu, ze szkół prowadzonych przez różne organy,  wyniosła 76 % i jest to drugi wynik w województwie pomorskim. Tylko maturzyści z Gdyni uzyskali wynik wyższy o 1 punkt procentowy.

Absolwenci 2014 r. szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński uzyskali wyższą niż średnia powiatu zdawalność ? tj. 80,4%, co stanowi 113% ogólnej zdawalności w kraju i województwie (średnia zdawalność w województwie i kraju ? 71%).

Poniżej ranking powiatów 2014 odnośnie zdawalności egzaminu maturalnego w powiatach województwa pomorskiego*.

*wg OKE w Gdańsku ? ?Informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego przez OKE w Gdańsku w roku szkolnym 2013/2014 w województwie pomorskim? z dn. 30.06.2014 r.

 

Uzyskanego wyniku bardzo serdecznie gratulujemy i składamy wyrazy uznania uczniom, rodzicom, nauczycielom oraz dyrekcjom szkół.