BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

 

Certyfikat ?Samorządowy Lider Edukacji? dla Powiatu Kwidzyńskiego


30 października 2014 roku w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące IV edycję Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej ?Samorządowy Lider Edukacji?, którego współorganizatorem jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Podczas uroczystości Starosta Kwidzyński Jerzy Godzik i Członek Zarządu Powiatu Danuta Woronowicz odebrali certyfikat ?Samorządowego Lidera Edukacji 2014?, którym został uhonorowany Powiat Kwidzyński.

Certyfikaty ?Samorządowy Lider Edukacji? trafiły do jednostek samorządu terytorialnego, które - w opinii ekspertów reprezentujących środowiska naukowe (prof. dr hab. Dariusza Rotta - wykładowca Uniwersytetu Śląskiego, w latach 2005-2013 członek prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Piotr Wilczek - Uniwersytet Warszawski, prof. Halina Rusek - Uniwersytet Śląski, prof. Krzysztof Czekaj - Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, prof. Maciej Mitręga - Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach) - wyróżniają się osiągnięciami w dziedzinie rozwoju oświaty, propagowaniu wysokich standardów edukacyjnych i budowaniu podstaw gospodarki opartej na wiedzy.

Komisja Certyfikacyjna wykazała szereg inicjatyw Powiatu uzasadniających przyznanie certyfikatu, m.in.:

 •  ?Powiat Kwidzyński zarządzany jest wedle wysokich standardów administrowania i zarządzania publicznego? [?]. Dotyczy to również wdrażanego modelu polityki edukacyjnej ??,
 • ??w opinii recenzentów ?Polityka oświatowa powiatu kwidzyńskiego ? strategia na lata 2010-2015? jest jednym z najlepiej przygotowanych i najbardziej profesjonalnych dokumentów strategicznych odnoszących się do polityki oświatowej JST, jakie poddano analizie i ocenie?. [?] projektowana jest zgodnie z założeniami zarządzania strategicznego [?.], zgodnie z paradygmatami nowego zarządzania publicznego ??,
 • ??w mieście i powiecie oświata traktowana jest priorytetowo?.?,
 • ??Szkolnictwo i związane z nim zasoby oraz wartości władze samorządowe postrzegają jako ważny czynnik rozwoju powiatu?..?,
 • ??Silną stroną oświaty w powiecie kwidzyńskim jest jakość oraz różnorodność oferty edukacyjnej szkół i placówek?.?,
 • ??szkoły realizują własne, wartościowe programy pracy z uczniami zdolnymi, oferują szereg interesujących i znaczących w wymiarze rozwojowym i społecznym inicjatyw ukierunkowanych na poszerzenie horyzontów intelektualnych uczniów?.?,
 • ??? ?Lokalny Program Wspierania Uzdolnień w Powiecie Kwidzyńskim? wysoko oceniony przez recenzentów jako projekt stanowiący wzorcowe dla innych jednostek narzędzie realizacji strategicznych celów edukacyjnych?.? ,
 • ???skuteczność Powiatu w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na cele edukacyjne i realizację projektów współfinansowanych przez Unię Europejską??,
 • ?wysoka użyteczność społeczna działań Powiatu zorientowana na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
 • ??? kierowanie oferty edukacyjnej w taki sposób, by odpowiadała ona potrzebom lokalnej gospodarki.?,
 • ??Recenzenci oceniający Powiat Kwidzyński potwierdzają opinię [?] iż konsekwentna realizacja przyjętej w powiecie strategii przynosi wymierne efekty ??.

Podczas uroczystości finałowej na Uniwersytecie Wrocławskim certyfikaty wręczono 56 gminom i powiatom z całej Polski, w tym tylko 6 powiatom.

Gościem honorowym uroczystości był prof. Jan Miodek, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Certyfikat
Komisja Certyfikacyjna
Uzasadnienie

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

POMOC PRAWNA

NPP

 

Geodezja

geodezja