BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Zdarza się, że korzystając ze świadczeń opieki zdrowotnej w przychodni, poradni specjalistycznej czy szpitalu napotykamy na różnego rodzaju problemy.

Sprawy związane z naruszeniem praw pacjenta należy zgłosić do Rzecznika Praw Pacjenta. Świadczenia zdrowotne zostały udzielone bez zachowania należytej staranności? Lekarz nie udzielił Pacjentowi lub osobie przez niego upoważnionej przystępnej informacji o stanie zdrowia i leczeniu? Problemy z uzyskaniem kopii swojej dokumentacji medycznej? To właśnie przykładowe sytuacje, w jakich pacjent powinien skontaktować się z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta.

Jak zgłosić problem?

Nie wiesz, czy Twoje prawa zostały naruszone, masz pytania albo potrzebujesz porady? Skorzystaj z ogólnopolskiej bezpłatnej infolinii 800-190-590. Z dyżurującymi pracownikami Biura Rzecznika Praw Pacjenta można skontaktować się od poniedziałki do piątku, od 08:00 do 20:00.

Możesz także napisać wniosek do Rzecznika Praw Pacjenta. Podaj w nim następujące informacje: swoje dane osobowe (a jeżeli sprawa nie dotyczy bezpośrednio Ciebie również dane osobowe pacjenta, którego prawa mogły zostać naruszone oraz prześlij upoważnienie do działania w imieniu tej osoby), nazwę podmiotu leczniczego, którego sprawa dotyczy, opis zaistniałej sytuacji, podpis osoby, która składa wniosek.

Wniosek możesz przesłać pocztą na adres: ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa;
e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., poprzez platformę ePUAP albo faxem: (22) 506-50-64.

https://www.gov.pl/web/rpp/skargi-i-petycje

Szczegółowe informacje dotyczące możliwych form złożenia wniosku o wszczęcie postępowania wyjaśniającego znajdziesz również na stronie internetowej pod poniższym linkiem:

https://www.gov.pl/web/rpp/wniosek-o-wszczecie-postepowania-wyjasniajacego

Co się stanie z Twoim zgłoszeniem?

Jeśli zgłoszenie wskazuje, że w sprawie mogło dojść do nieprawidłowości w realizowaniu praw pacjenta Rzecznik podejmie sprawę i rozpocznie postępowanie wyjaśniające. Prowadząc postępowanie Rzecznik Praw Pacjenta ustali, czy w przekazanej sprawie zostały naruszone prawa pacjenta. Jeżeli na podstawie zgromadzonych w toku postępowania informacji i materiałów, Rzecznik stwierdzi, że Twoje prawa zostały naruszone skieruje do podmiotu leczniczego wystąpienie zawierające opinie lub wnioski co do sposobu załatwiania tej sprawy. Dodatkowo, jeżeli sprawa tego wymaga, Rzecznik zażąda wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub zastosowania sankcji służbowych wobec konkretnego pracownika placówki. Rzecznik może też zwrócić się do organu nadrzędnego – który sprawuje nadzór i może dokonywać kontroli i oceny działalności placówki, w której naruszono prawa pacjenta – z wnioskiem o zastosowanie środków przewidzianych w przepisach prawa.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

POMOC PRAWNA

NPP

 

Geodezja

geodezja