BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Karty parkingowe oraz orzeczenia wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności zachowują ważność przez cały okres obowiązywania stanu epidemii, a także jeszcze przez 60 dni po jej zakończeniu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie proponuje jednak, aby w miarę możliwości w okresie upływu ważności dokumentu składać wnioski do Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Należy liczyć się, że po zakończeniu pandemii takich wniosków może być bardzo dużo, co wydłuży czas wydania np. nowej karty parkingowej. W okresie pandemii ważne są także wszystkie orzeczenia wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, niezbędne np. przy staraniach o przyznanie zasiłku.
Karty parkingowe i legitymacje osoby niepełnosprawnej można odbierać w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, bez koniczności dwukrotnej wizyty w malborskiej siedzicie Zespołu. Trzeba jednak wcześniej upoważnić do odbioru dokumentów kierownika PCPR. Osoby niepełnosprawne mogą pobrać wnioski bezpośrednio w siedzibie PCPR lub na stronie internetowej. Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności orzeka głównie dla celów pozarentowych, takich jak korzystanie z rehabilitacji leczniczej, świadczeń pomocy społecznej, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej, korzystania z ulg i uprawnień np. karty parkingowej. Siedziba Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności mieści się przy ul. Armii Krajowej 70 w Malborku.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO

NPP

 

Geodezja

geodezja