BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Ponad 100 metrów nowej nawierzchni wykonano na odcinku drogi powiatowej nr 3214G na odcinku Trumiejki - Grodziec. Zebrano oraz utwardzono pobocze.

12 marca bieżącego roku do Starostwa Powiatowego wpłynął wniosek sołtysa sołectwa Grodziec i mieszkańców w sprawie montażu bariery energochłonnej i utwardzenia poboczy drogi. Część zadania, dotycząca poprawy stanu technicznego drogi, została już zrealizowana, ale z uwagi na drzewa znajdujące się blisko krawędzi jezdni brak jest obecnie możliwości zamontowania bariery energochłonnej.
W związku z tym starostwo wystąpiło z wnioskiem do burmistrza miasta i gminy Prabuty o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew. Po realizacji tego wniosku będzie można zamontować barierę energochłonną.
Z uwagi na ograniczone środki, samorząd powiatu od wielu lat realizuje Plan rozwoju sieci drogowej. Kolejność modernizacji dróg powiatowych, po konsultacjach z samorządami poszczególnych gmin, ustalana jest wspólnie na podstawie natężenia ruchu drogowego, a także na statystyki wypadków.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO

NPP

 

Geodezja

geodezja