Drukuj

Od 26 do 30 kwietnia, w godzinach 10.00 - 14.00 w gminie Sadlinki udzielana będzie pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, realizowanego w Podprogramie 2020.

Podstawą udzielenia pomocy jest skierowanie uzyskane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sadlinkach przy ul. Kwidzyńskiej12. Do GOPS należy przyjść z dokumentami dotyczącymi sytuacji zawodowej i finansowej (dochód netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc zgłoszenia się po skierowanie). Żywność wydawana będzie w Centrum Usług Integracji Społecznej przy ulicy Kwidzyńskiej 20A w Sadlinkach (budynek po byłym ośrodku zdrowia) z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Dodatkowe informacje na temat pomocy można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sadlinkach, tel. 55 275 75 82.
Terminy odbioru żywności: