BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Zarząd powiatu przyjął uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Wsparcie asystenta ma wpłynąć na poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności umożliwić jak największą niezależność w życiu.

Osoby niepełnosprawne będą mogły korzystać z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności, w tym wyjścia z domu, zakupach, dojazdach na rehabilitację, a także w załatwieniu różnych formalności w urzędach. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” to program opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Samorząd powiatu uzyskał na realizację tegorocznej edycji programu ponad 123 tys. zł ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Wsparciem ma zostać objętych dziesięć osób niepełnosprawnych. Łączna liczba godzin wsparcia asystenta osobistego to 2700 godzin. Usługa asystenta będzie realizowana przez 7 dni w tygodniu. Adresatami wsparcia są:

  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (wydanym na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne).

To druga edycja programu z udziałem samorząd powiatu kwidzyńskiego.
W ubiegłym roku powiat uzyskał na realizację programu ponad 94 tys. zł. Wsparciem objęto dziesięć osób niepełnosprawnych. Realizatorem programu, podobnie jak w ubiegłym roku, będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO

NPP

 

Geodezja

geodezja