Drukuj

Zarząd powiatu przyjął uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Wsparcie asystenta ma wpłynąć na poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności umożliwić jak największą niezależność w życiu.

Osoby niepełnosprawne będą mogły korzystać z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności, w tym wyjścia z domu, zakupach, dojazdach na rehabilitację, a także w załatwieniu różnych formalności w urzędach. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” to program opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Samorząd powiatu uzyskał na realizację tegorocznej edycji programu ponad 123 tys. zł ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Wsparciem ma zostać objętych dziesięć osób niepełnosprawnych. Łączna liczba godzin wsparcia asystenta osobistego to 2700 godzin. Usługa asystenta będzie realizowana przez 7 dni w tygodniu. Adresatami wsparcia są:

To druga edycja programu z udziałem samorząd powiatu kwidzyńskiego.
W ubiegłym roku powiat uzyskał na realizację programu ponad 94 tys. zł. Wsparciem objęto dziesięć osób niepełnosprawnych. Realizatorem programu, podobnie jak w ubiegłym roku, będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.