Drukuj

Wiesław Wosiak, wicestarosta kwidzyński, będzie reprezentował samorząd powiatu podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej”. Spotkanie odbędzie się 12 maja o godz. 10.30 w trybie zdalnym.

Organizacja jest formą partnerstwa regionalnego samorządów województwa pomorskiego, uczelni oraz innych instytucji działających na rzecz wszechstronnego i efektywnego rozwoju województwa pomorskiego. Stowarzyszenie, które powstało w 2004 roku, kreuje pozytywny wizerunek regionu w Polsce i Europie. Stowarzyszenie, utworzone w 2004 roku, realizuje swoje zadania za pomocą Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli oraz Biura Miejscowego w Gdańsku. Stowarzyszenie na bieżąco informuje o możliwości składania wniosków do różnych programów europejskich. Zajmuje się też poszukiwaniem partnerów do realizacji międzynarodowych projektów przez podmioty zagraniczne. Organizacja prowadzi działalność promocyjną i lobbingową informując o walorach gospodarczych, społecznych, turystycznych i kulturowych województwa pomorskiego.