Drukuj

Towarzystwo Kulturalne Ludności Niemieckiej „Ojczyzna” w Kwidzynie zorganizowało spotkanie z okazji Dnia Matki.

W spotkaniu udział wzięli między innymi Wiesław Wosiak, wicestarosta kwidzyński, Mariusz Wesołowski, przewodniczący rady miejskiej w Kwidzynie, Antoni Barganowski, radny powiatu i prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Kwidzyńskiej, Roman Chmielowski, radny gminy Gardeja oraz ks. Marek Kubecki. Życzenia wszystkim mamom złożyli Manfred Ortman, prezes Towarzystwa Kulturalnego Ludności Niemieckiej „Ojczyzna" w Kwidzynie oraz Wiesław Wosiak i Mariusz Wesołowski. Przedstawiciele samorządów miasta i powiatu wręczyli mamom obecnym na spotkaniu kwiaty. Wszystkie panie otrzymały także upominki. Antoni Barganowski, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Kwidzyńskiej, opowiedział między innymi o znaczeniu matki w różnych kulturach oraz o genezie powstania Dnia Matki. Podczas spotkania wystąpił zespół artystyczny Mikołajczanki, działający w ramach Towarzystwa Kulturalnego Ludności Niemieckiej „Ojczyzna”. Towarzystwo „Ojczyzna" powstało w 1992 roku w celu kultywowania tradycyjnej kultury Powiśla i przyśpieszania europejskich procesów integracyjnych. Od początku współpracuje z samorządami i organizacjami społecznymi miasta i powiatu. Jest otwarte dla wszystkich osób zainteresowanych językiem i kulturą niemiecką. Towarzystwo to też jedna ze stron porozumienia pomiędzy samorządem Kwidzyna i zakonem Joannitów, które zaowocowało utworzeniem Stacji Socjalnej, niosącej pomoc chorym i niepełnosprawnym mieszkańcom.