BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Powiat kwidzyński złożył cztery projekty o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji Programu wyrównywania różnic między regionami III.

Samorząd powiatu uczestniczy w programie od jego uruchomienia w 2003 roku. Realizacją zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie. Program podzielony jest na obszary, które obejmują różne formy wsparcia. Obszar B dotyczy likwidacji barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. W tym obszarze projekt przygotował Urząd Miejski w Kwidzynie w zakresie dostosowania architektonicznego budynku urzędu dla osób ze szczególnymi potrzebami. Obszar F to tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury w istniejących warsztatach. W tym obszarze złożono dwa projekty celem doposażenia lub wymiany zużytego wyposażenia w pracowniach terapeutycznych. Umożliwi to realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych uczestników warsztatów terapii zajęciowej. Samorząd powiatu złożył także projekt w ramach obszaru G, dotyczący finansowania zadań ustawowych rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Projekt ma na celu aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych poprzez refundację kosztów wyposażenia dwóch stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

POMOC PRAWNA

NPP

 

Geodezja

geodezja