Drukuj

Powiat kwidzyński złożył cztery projekty o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji Programu wyrównywania różnic między regionami III.

Samorząd powiatu uczestniczy w programie od jego uruchomienia w 2003 roku. Realizacją zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie. Program podzielony jest na obszary, które obejmują różne formy wsparcia. Obszar B dotyczy likwidacji barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. W tym obszarze projekt przygotował Urząd Miejski w Kwidzynie w zakresie dostosowania architektonicznego budynku urzędu dla osób ze szczególnymi potrzebami. Obszar F to tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury w istniejących warsztatach. W tym obszarze złożono dwa projekty celem doposażenia lub wymiany zużytego wyposażenia w pracowniach terapeutycznych. Umożliwi to realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych uczestników warsztatów terapii zajęciowej. Samorząd powiatu złożył także projekt w ramach obszaru G, dotyczący finansowania zadań ustawowych rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Projekt ma na celu aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych poprzez refundację kosztów wyposażenia dwóch stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.