Drukuj

Od 9 czerwca (środa) najbardziej potrzebujący mieszkańcy gminy Gardeja mogą uzyskać pomoc w formie paczek żywnościowych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gardei poinformował, że 8 czerwca nastąpiła dostawa żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020. Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Oprócz działań obejmujących pomoc żywnościową oferowane będą działania towarzyszące, mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Wytyczne Programu przewidują, że pomocą żywnościową w ramach programu mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej, tj. osoby bezdomne, bezrobotne, niepełnosprawne, migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe, oraz pozostałe grupy odbiorców, których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego, tj.: dla osoby samotnie gospodarującej – 1.542,20 zł, natomiast dla osoby w rodzinie – 1.161,60 zł na osobę - informuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gardei.
Żywność będzie wydawana od 9 czerwca 2021 r. (środa) w godzinach 8.00–14.00 w magazynie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gardei. Ze względu na zagrożenie epidemiczne każda osoba odbierająca paczkę żywnościową zobowiązana jest do zakrycia ust i twarzy, dezynfekcji rąk lub założenia rękawiczek jednorazowych oraz zachowania dystansu społecznego. Osoby, które nie zachowają wskazanych powyżej zasad, nie będą mogły odebrać paczki żywnościowej.
Harmonogram wydawania żywności:
9 czerwca (środa), w godz. 8.00 - 14.00 - mieszkańcy miejscowości Gardeja
10 czerwca (czwartek), w godz. 8.00 - 14.00 - mieszkańcy miejscowości Bądki, Czachówek, Czarne Górne, Czarne Dolne, Czarne Małe, Kalmuzy, Klecewo, Osadniki, Otłowiec, Otłówko, Pawłowo, Trumieje, Wilkowo i Wracławek;
11 czerwca (piątek), w godz. 8.00 - 14.00 - mieszkańcy miejscowości Albertowo, Cygany, Jaromierz, Klasztorek, Krzykosy, Międzylesie, Morawy, Nowa Wioska, Olszówka, Otoczyn, Rozajny, Rozajny Małe, Wandowo i Zebrdowo.