Drukuj

Z powodu przebudowy drogi powiatowej nr 3225G na odcinku Rozajny - Rozajny Małe do 15 lipca bieżącego roku, czyli do zakończenia przebudowy, droga dla ruchu pojazdów jest zamknięta.

Przygotowane zostały objazdy. Ruch do posesji przy remontowanej drodze oraz ruch pojazdów służb ratunkowych został utrzymany. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Drobud z Wąbrzeźna. Koszt przebudowy drogi wyniesie ponad 2,5 mln zł. Prace obejmują odcinek o długości ok. 1,7 km. Pieniądze na sfinansowanie zadania pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (kwota 1.027.347,00 zł) oraz z budżetu powiatu.