Drukuj

7 czerwca wznowiono działalność warsztatów terapii zajęciowej w Ryjewie i Kwidzynie oraz Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Kwidzynie.

Działalność placówek została zawieszona na mocy decyzji wojewody pomorskiego 2 listopada 2020 r. Otwarcie placówek było uzależnione od poziomu wyszczepialności oraz przygotowania procedur zapewniających zachowanie reżimu sanitarnego. Warunki te zostały spełnione, stąd po pozytywnej rekomendacji PSSE oraz na mocy decyzji zarządu powiatu placówki mogły wznowić działalność po trwającej 7 miesięcy przerwie.

WTZ