BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Trwa konkurs w sprawie wyboru ofert dotyczących udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie kwidzyńskim w przyszłym roku.

Konkurs dotyczy świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego ze specjalizacją dyżuru w zakresie mediacji oraz prowadzenie punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej. Dotacja na prowadzenie bezpłatnej pomocy prawnej w powiecie kwidzyńskim to ponad 126 tys. zł. Oferty dotyczące udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego można składać do 22 października. Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez cały rok. Może z niej skorzystać każda osoba, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej. Osoba taka do oświadczenia nie musi dołączać żadnych zaświadczeń urzędowych, ani innych dokumentów. Nieodpłatna pomoc prawna polega między innymi na poinformowaniu osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach związanych np. z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym. Pomoc może polegać między innymi na opracowaniu planu wyjścia z zadłużenia kredytowego. Mieszkaniec powiatu może liczyć na wskazanie sposobu rozwiązania powstałego problemu prawnego lub na sporządzenie projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym. W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać także wsparcie związane z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

POMOC PRAWNA

NPP

 

Geodezja

geodezja