BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Samorząd powiatu zamierza uczestniczyć w 2022 roku w przedsięwzięciu Ministerstwa Edukacji Narodowej pod nazwą „Poznaj Polskę”.

MEN zamierza wspierać organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez dofinansowanie w postaci dotacji celowej organizacji wycieczek szkolnych. Ich celem ma być między innymi poznawanie Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych. Według MEN pozwoli to urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka ma nabrać praktycznego wymiaru. W ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” MEN planuje dofinansować 80% kosztów wycieczki (wycieczki jednodniowe do kwoty 5 tys. zł, dwudniowe - do kwoty 10 tys. zł i trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł). Wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 150 zł na dobę. Wkład własny organizatora wycieczki to 20% . Zalicza się do niego wkład finansowy zapewniony przez organ prowadzący lub wpłaty rodziców dzieci, które będą uczestniczyć w wycieczce oraz wkład niefinansowy. W przypadku placówek dla których organem prowadzącym jest samorząd powiatu o dofinansowanie wycieczek mogą ubiegać się licea ogólnokształcące, technika i branżowe szkoły I stopnia.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

POMOC PRAWNA

NPP

 

Geodezja

geodezja