Drukuj

KOMUNIKAT

w sprawie XXII edycji przyznawania
Honorowych Nagród Przewodniczącego Rady Powiatu Kwidzyńskiego

 

Przewodniczący Rady Powiatu Kwidzyńskiego zaprasza do składania wniosków o przyznanie Honorowej Nagrody Przewodniczącego Rady Powiatu Kwidzyńskiego za praktyczne wdrażanie w życie idei samorządności.

Honorowe Nagrody Przewodniczącego Rady Powiatu Kwidzyńskiego przyznawane są osobom fizycznym i prawnym. Z wnioskiem o przyznanie Honorowych Nagród Przewodniczącego Rady Powiatu może wystąpić każda osoba fizyczna lub prawna.

Wzór wniosku wraz z regulaminem przyznawania nagród można uzyskać w pok. nr 114 Starostwa Powiatowego w Kwidzynie oraz na stronie internetowej Powiatu Kwidzyńskiego: www.powiatkwidzynski.pl

Wnioski o przyznanie nagród należy składać w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie w Punkcie Informacyjnym Starostwa (parter, przy wejściu do budynku) w terminie do dnia 15 grudnia 2021 r.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób fizycznych 2021