BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Dwie drogi powiatowe planowane do modernizacji mają szanse na uzyskanie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wniosek złożony przez samorząd powiatowy znalazł się na liście podstawowej. Listę, na ręce prezesa Rady Ministrów, przekazał wojewoda pomorski.

Samorząd powiatu zabiega o dofinansowanie modernizacji dwóch odcinków dróg powiatowych. To odcinek drogi Nowy Dwór-granica gminy Kwidzyn (w kierunku Nebrowa) o długości ok. 2,7 km oraz odcinek drogi Wandowo-Cygany o długości ok. 2,2 km. Zgodnie z założeniami funduszu, dofinansowaniem może zostać objęta między innymi budowa, przebudowa i remonty dróg powiatowych lub dróg gminnych, a także budowa, przebudowa lub remont skrzyżowań z innymi drogami publicznymi. Oceniając złożone wnioski komisja, powołana przez wojewodę, brała pod uwagę między innymi poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych i dróg gminnych oraz poprawę dostępności terenów inwestycyjnych.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

POMOC PRAWNA

NPP

 

Geodezja

geodezja