BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

13 maja 2022r. o godz. 12 w gdańskiej Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej”.

Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” jest formą partnerstwa regionalnego samorządów województwa pomorskiego, uczelni oraz innych instytucji działających na rzecz wszechstronnego i efektywnego rozwoju Województwa Pomorskiego oraz kreowania jego pozytywnego wizerunku zarówno w Polsce jak i całej Europie, utworzonym w 2004 roku. Główne gałęzie działalności Stowarzyszenia to m.in.:

  1. Działalność informacyjna (prowadzenie strony pomorskieregion.eu, kont społecznościowych na portalach Facebook, Twitter i YouTube, współpraca z mediami z terenu województwa pomorskiego itd.)
  2. Działalność promocyjna i lobbingowa (wzmacnianie pozytywnego wizerunku województwa pomorskiego poprzez przekazywanie informacji o jego walorach gospodarczych, kulturowych, turystycznych oraz społecznych, wsparcie merytoryczne i organizacyjne Komitetu Regionów z Województwa Pomorskiego, nawiązywanie oraz rozwijanie kontaktów z przedstawicielami instytucji europejskich w priorytetowych obszarach działalności dla Stowarzyszenia itd.).

Stowarzyszenie, podobnie jak w latach ubiegłych, będzie zapewniać Członkom SPUE dostęp do informacji w trybie bieżącym, będzie również organizować szkolenia, webinaria, konferencje, lekcje europejskie oraz podobne im działania informacyjne. SPUE będzie również kontynuowało promocję i informowanie Członków w zakresie naborów dot. dostępnych narzędzi finansowych wspierających zieloną transformację, transport, kulturę, edukację i inne kluczowe obszary tematyczne, kontynuowany będzie także cykl warsztatów online pn. Europejscy Eksperci dla Pomorza. Ponadto, w ramach prac Informal Baltic Sea Group (iBSG), nieformalnej sieci współpracy zrzeszającej kilkadziesiąt biur regionalnych i organizacji z krajów basenu Morza Bałtyckiego, SPUE planuje zorganizować w drugiej połowie roku konferencję, podczas, której poruszone będą tematy dotyczące przyszłości wspólnoty europejskiej.
Ze strony Powiatu Kwidzyńskiego udział w zebraniu wziął Wicestarosta Powiatu Kwidzyński, Wiesław Wosiak, który został wybrany do Zarządu Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej”.
Uczestnicy walnego zebrania przyjęli budżet na rok 2022, uwzględniając proponowaną przez Zarząd zmianę składek członkowskich. Przedstawiono również sprawozdania z działania Stowarzyszenia oraz udzielono poprzez głosowanie absolutorium Zarządowi za rok 2021.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

POMOC PRAWNA

NPP

 

Geodezja

geodezja