Drukuj

Kwidzyńskie Forum Teatralne Placówek Kształcenia Specjalnego odbyło się w teatrze w Kwidzynie. Swoje przedstawienia zaprezentowało dziesięć grup teatralnych z województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Pomysłodawcą i organizatorem imprezy jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Kwidzynie.

W tym roku forum zostało zorganizowane po raz dwudziesty ósmy. Honorowy patronat nad imprezą objął Rzecznik Praw Obywatelskich. Wśród gości, którzy wzięli udział w forum byli między innymi Krzysztof Szerkus, pełnomocnik Rzecznika Praw Obywatelskich, Jerzy Śnieg, przewodniczący rady powiatu kwidzyńskiego i Piotr Widz, wiceburmistrz Kwidzyna. Gości powitała Anna Jankowska, dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Kwidzynie. Imprezę poprowadzili Monika Lipińska i Mateusz Kruszyński. Jury przewodniczył Adam Karaś. Po raz ostatni w jury zasiadła Elżbieta Zachorowska, która oceniała przedstawienia podczas forum przez ponad dwadzieścia lat.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kwidzynie zaprezentował spektakl "Cisza...". Na scenie wystąpili także aktorzy ze Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Kwidzynie, Niepublicznego Przedszkola "Kolorowe" z oddziałami Specjalnymi i Integracyjnymi w Kwidzynie, Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku, Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Prabutach, Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Okrągłej Łące, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie, Domu im. Janusza Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Gdańsku i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Malborku. Współorganizatorzy forum to samorząd województwa pomorskiego, Pomorskie Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Starostwo Powiatowe w Kwidzynie, Urząd Miejski w Kwidzynie i Kwidzyńskie Centrum Kultury.