BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Dnia 19 maja 2022r. o godz. 10:00 w sali Starostwa Powiatowego w Kwidzynie odbyło się spotkanie na temat czynów suicydalnych.

W spotkaniu udział wzięli, oprócz przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz Powiatowej w Kwidzynie i Kuratorium Oświaty w Gdańsku, reprezentanci Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej wykonującego orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich Sądu Rejonowego w Kwidzynie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie, Centrum Domów dla Dzieci w Kwidzynie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kwidzynie oraz psychologów/pedagogów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kwidzyński.

Powiat kwidzyński reprezentował Wicestarosta Kwidzyński, Wiesław Wosiak, Członek Zarządu, Danuta Woronowicz oraz Bogdan Dubik – pełnomocnik Wydziału Komunikacji, Bezpieczeństwa Obywateli i Zarządzania Kryzysowego.

Głównym tematem spotkania było ryzyko wystąpienia zachowań suicydalnych wśród dzieci i młodzieży. Na powstanie tych zachowań wpływa wiele czynników, które wzajemnie na siebie oddziałują. Są to m.in. przyczyny związane z trudną sytuacją rodzinną (choroby psychiczne bliskich, zaniedbanie, przemoc, alkoholizm, narkomania itd.), izolacja społeczna, różnego rodzaju choroby psychiczne i somatyczne, przewlekły stres i związane z nim wydarzenia, a także przeróżne przeciwności losu, które uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie dzieci i młodzieży. Czynnikiem, który zwiększa ryzyko popełnienia samobójstwa są bardzo często kłopoty w środowisku szkolnym, uzależnienia wszelkiego rodzaju oraz niski status społeczno-ekonomiczny. Trzeba więc powziąć wszelkie możliwe kroki, by spróbować zapobiec samobójstwom wśród dzieci i młodzieży.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

POMOC PRAWNA

NPP

 

Geodezja

geodezja