BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Dnia 25 maja 2022 r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Zdrowie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kwidzynie oraz Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Zdrowie – Ratownictwo Medyczne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kwidzynie.

Ze strony Powiatu Kwidzyńskiego w spotkaniu wspólników udział wzięli: Starosta Kwidzyński Jerzy Godzik, Wicestarosta Kwidzyński Wiesław Wosiak oraz radca prawny Janusz Styk.

Podczas zgromadzeń m.in. w drodze głosowania wyłoniono Przewodniczących Zgromadzeń Wspólników, stwierdzano prawidłowość odbycia zgromadzeń oraz ich zdolności do podejmowania uchwał.

Przedstawiono sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółek w 2021 roku, podjęto uchwały w sprawie ich zatwierdzenia oraz udzielono absolutorium dla władz spółek; uchwały zostały jednogłośnie przyjęte.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

POMOC PRAWNA

NPP

 

Geodezja

geodezja