Drukuj

Koszenie zieleni na poboczach dróg powiatowych rozpocznie się 1 czerwca. Prace potrwają do 13 czerwca.

Mechaniczne koszenie poboczy oraz usunięcie z nich gałęzi i konarów zostanie przeprowadzone w pasie drogowym o szerokości 2 metrów od skrajni jezdni i obejmie wszystkie pobocza dróg powiatowych. Koszenie będzie kosztowało ok. 200 tys. zł. Drugie koszenie planowane jest w okresie od 17 do 29 sierpnia.