BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

30 listopada mija termin przyjmowania wniosków przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w 2023 roku.

Pieniądze pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku, udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania, udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON. Wnioski dostępne są na stronie internetowej PCPR lub w siedzibie centrum (pokój) nr 1 przy ul. Hallera 5 w Kwidzynie.

zalacznik 5 Sport i rekreacja osob niepelnosprawnych

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

POMOC PRAWNA

NPP

 

Geodezja

geodezja