BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

22 wnioski złożyły organizacje pozarządowe na dofinansowanie realizacji różnych projektów dotyczących sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Pieniądze na realizację projektów będą pochodziły z tegorocznych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które trafią do powiatu kwidzyńskiego. Wielkość środków oraz ich podział na poszczególne zadania związane z rehabilitacją społeczną i zawodową mieszkańców powiatu kwidzyńskiego zostanie ustalona przez samorząd powiatu po przekazaniu pieniędzy przez PFRON, prawdopodobnie na przełomie marca i kwietnia. Wówczas podjęta decyzja o wyborze projektów i wielkości dofinansowania.

O dofinansowanie projektów dotyczących sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych mogły ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku, udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania, udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

POMOC PRAWNA

NPP

 

Geodezja

geodezja