BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/221/2013 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ustanowienia dorocznych Nagród Starosty Kwidzyńskiego za osiągnięcia w dziedzinach Przedsiębiorczości oraz Rynku Pracy, zmienionej Uchwałą Nr VI/31/2015 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 czerwca 2015 r. o zmianie Uchwały Nr XXXII/221/2013 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 września 2013 r. wnioski w sprawie przyznawania nagród składa się do dnia 30 października każdego roku.

Celem Nagrody jest prezentacja pozytywnego wizerunku oraz potencjału gospodarczego powiatu kwidzyńskiego, promowanie aktywności przedsiębiorców Powiatu Kwidzyńskiego na rynku gospodarczym, inspirowanie ich rozwoju, promowanie postaw proinwestycyjnych i dokonań innowacyjnych, upowszechnianie pozytywnych wzorców, budowanie prestiżu i wiarygodności lokalnej gospodarki oraz promocja zatrudnienia.

Nagrody przyznane zostaną w następujących dziedzinach :

W dziedzinie GOSPODARKA w dwóch kategoriach :

I. Przedsiębiorca Roku
II. Przedsiębiorca Innowacyjny

W dziedzinie RYNKU PRACY – Promocja zatrudnienia

Kandydatury do Nagrody w dziedzinie GOSPODARKA w kategoriach Przedsiębiorca Roku, Przedsiębiorca Innowacyjny mają charakter otwarty – mogą być dokonywane przez :

- władze samorządowe gmin powiatu kwidzyńskiego
- instytucje
- organizacje gospodarcze i zawodowe
- stowarzyszenia
- każdą osobę fizyczną, lub prawną
za pisemną zgodą zgłoszonych.

Kandydatów do Nagrody z dziedzinie RYNKU PRACY – Promocja zatrudnienia zgłasza Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie w formie rekomendacji zawierającej uzasadnienie powstałe po analizie współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy kandydata do Nagrody.

Szczegółowe zasady i tryb przyznawania Nagród określono w załącznikach do powyższych Uchwał Rady Powiatu Kwidzyńskiego, tj. w Regulaminie przyznawania dorocznych Nagród Starosty Kwidzyńskiego za osiągnięcia w dziedzinach Przedsiębiorczość oraz Rynku Pracy oraz Wniosku o przyznanie Nagrody Starosty Kwidzyńskiego za osiągnięcia w dziedzinie Przedsiębiorczość oraz Rynku Pracy.

Do pobrania:

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

POMOC PRAWNA

NPP

 

Geodezja

geodezja