Drukuj

Pięć szkół prowadzonych przez powiat kwidzyński zostało umieszczonych w ogólnopolskim rankingu szkół Perspektywy 2014.

To najwyższa liczba szkół jaka do tej pory znalazła się w rankingu.

W rankingu znalazły się: Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie ? piąte miejsce w województwie pomorskim na 112 techników i 161 miejsce w rankingu ogólnopolskim oraz 199 miejsce w rankingu maturalnym techników, Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie  - trzecie miejsce w Polsce wśród techników kształcącym w zawodzie technik hotelarstwa i 44 miejsce w województwie pomorskim wśród techników, Technikum w Zespole Szkół w Prabutach - 25 miejsce w województwie pomorskim i 198 miejsce w ogólnopolskim rankingu szkół olimpijskich, II Liceum Ogólnokształcące - 34 miejsce na 145 liceów i I Liceum Ogólnokształcące - 45 miejsce w województwie pomorskim.

W rankingu brane są pod uwagę między innymi sukcesy w olimpiadach ogólnopolskich, zwalniające z egzaminu maturalnego i zawodowego, udział w olimpiadach międzynarodowych, wyniki egzaminów pisemnych ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych, liczba absolwentów przystępujących do egzaminów maturalnych i zawodowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych, na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Ranking prowadzony jest oddzielnie dla liceów ogólnokształcących i dla techników. To już szesnasty tego typu ranking.