Drukuj

Powiat kwidzyński przystąpił jako członek wspierający do stowarzyszenia pod nazwą  Kwidzyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych w Kwidzynie.

Rada powiatu przyjęła już uchwałę w tej sprawie.

Stowarzyszenie zajmuje się prowadzeniem hospicjum, w którym udzielana jest pomoc osobom ciężko i terminalnie chorym z powodu choroby nowotworowej. Poza tym organizacja udziela  pomocy rodzinom osób ciężko chorych w sprawowaniu opieki nad chorymi. Według samorządu powiatu przystąpienie do stowarzyszenia pozwoli zapewnić realny wpływ na kierunki działań podejmowanych przez władze organizacji oraz uczestnictwo w działaniach stowarzyszenia. Działania podejmowane przez samorząd w tej kwestii są powiązane z kierunkami i priorytetami strategii rozwoju powiatu kwidzyńskiego.

Siedziba hospicjum znajduje się w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Malborskiej w Kwidzynie. Obiekt posiada sześć sal dla pacjentów, w których może przebywać 11 osób. Oprócz hospicjum stacjonarnego, prowadzone jest także hospicjum domowe. Lekarze, pielęgniarki oraz inni specjaliści placówki udzielają pomocy chorym w ich domach.